Ogłaszamy Konkurs Plastyczny "NASZE KOLOROWE OSIEDLA"

Klub "Kaktus" ogłasza Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży z okazji 40-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" w Białymstoku pod nazwą: „NASZE KOLOROWE OSIEDLA"
Celem konkursu jest
- zwrócenie uwagi na otoczenie, w którym żyjemy, na niepowtarzalność miejsca naszego zamieszkania, na jego piękno i przyjazną atmosferę; wzbudzenie pozytywnych refleksji dotyczących najbliższej nam przestrzeni, piękna ogródków kwiatowych, ukwieconych balkonów, zadbanych placów zabaw, miejsc do rekreacji i odpoczynku,
- uwrażliwienie dzieci na zwierzęta żyjące wśród nas, na radość którą nam sprawiają; zwrócenie uwagi na piękne nazwy naszych osiedli oraz nazwy ulic na naszych osiedlach, które mogą być inspiracją do wielu barwnych kompozycji.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież od 5 lat- do 16 lat.
Nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia zostaną przyznane w czterech kategoriach wiekowych:

  • I. 4-6 lat, II. 7-9 lat, III. 10-12 lat,  IV. 13-16 lat.
    Prace w dowolnej technice plastycznej (z wyłączeniem prac przestrzennych)
     w formacie od A4- do A2 należy dostarczyć do 24 maja 2019 r. na adres organizatora:
    KLUB „KAKTUS”,15-669 BIAŁYSTOK, UL. SŁONECZNIKOWA 19.
    Godziny otwarcia: 12.00-20.00 od poniedziałku do piątku. Telefon: 502-871-253

Do każdej pracy należy dołączyć załączniki: matryczkę oraz zgody na udział dziecka w konkursie i na przetwarzanie danych dziecka oraz nauczyciela/opiekuna artystycznego. Wzory takich załączników oraz więcej szczegółów można pobrać poniżej:
Regulamin Konkursu "NASZE KOLOROWE OSIEDLA".
Załącznik nr 1. - Metryczka.
Załącznik nr 2. - Zgoda na udział dziecka w konkursie.
Załącznik nr 3. - Zgoda na przetwarzanie danych nauczyciela/opiekuna.
Załącznik nr 4. - Informacja RODO.

O wynikach konkursu powiadomimy zainteresowane osoby i placówki do dnia 4.06.2019 r. pismem na podany na karcie informacyjnej e-mail kontaktowy.
Przewidujemy w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe i dyplomy.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy odbędzie się 12 czerwca 2019 r., o godz. 17.00 w osiedlowym klubie „Kaktus”.

ZAPRASZAMY serdecznie do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym "NASZE KOLOROWE OSIEDLA" :-)


 

© Klub KAKTUS - Białystok