URLOP 1

Wracamy do zajęć stacjonarnych

Kaktusiaki sukcesywnie wracamy do zajęć stacjonarnych !!!

Od 10 maja 2021 r. (poniedziałek) zapraszamy na zajęcia plastyczne i naukę gry na gitarze oraz Freak Kids 6+, Freak Team 8+. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z ,,Planem zajęć” znajdującym się na stronie www.klubkaktus.pl i facebooku.

Prosimy o przypomnienie zasad zawartych w Regulaminie organizacji zajęć prowadzonych w klubach osiedlowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego (www.klubkaktus.pl ), gdyż w dalszym ciągu pracujemy w stanie zagrożenia epidemiologicznego i zasady zawarte tam obowiązują. O każdych następnych zajęciach stacjonarnych będziecie na bieżąco informowani.

uwaga

© Klub KAKTUS - Białystok