Działamy stacjonarnie

Informujemy, że mimo przejścia szkół od 20.12.2021 na tryb zajęć zdalnych Klub prowadzi zajęcia stacjonarne.

W grudniu zajęcia nie będą odbywały się w dniach od 23 do 27 i 31.

uwaga

© Klub KAKTUS - Białystok