"Kaktus" jest "Miejscem Przyjaznym Seniorom" !

Jesteśmy bardzo dumni: klub "Kaktus" uzyskał zaszczytny tytuł "Miejsce Przyjazne Seniorom"!!!
Miejska Rada Seniorów oceniała zgłoszone do konkursu podmioty, ich działalność na rzecz seniorów w 2017 r.
Konkurs taki odbył się po raz pierwszy. Nagrodzono 20 instytucji z Białegostoku, w tym nasz kochany "KAKTUS" :-)
Tytuł "Miejsce Przyjazne Seniorom" zdobyliśmy  za nasze inicjatywy, zajęcia, kursy i koła skierowane do osób starszych w różnych dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem naszych sobotnich Warsztatów Handmade łączących w działaniach różne pokolenia.
Organizatorem konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” był Prezydent Miasta Białegostoku we współpracy z Miejską Radą Seniorów w Białymstoku.
Nagrodę na ręce pani kierownik klubu Małgorzacie Karpacz wręczył prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
20181016msceprzseniorom 4a

© Klub KAKTUS - Białystok